Un lloc d'actualitat política municipal, opinió i suggeriments, on lliurement la comunicació i transparència sigui el fil conductor