Un lloc d'actualitat política municipal, opinió i suggeriments, on lliurement la comunicació i transparència sigui el fil conductor

dijous, 5 març de 2015

EL GRUP MUNICIPAL DE CIU PRESENTA AL.LEGACIONS AL PRESSUPOST PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FIBRA ÒPTICA A TOT EL MUNICIPI

NOTA DE PREMSA
5 de Març de 2015


La manca d’una bona connectivitat a la xarxa amb deficiències molts greus per poder-ho fer és un dels problemes que afecten a molts veïns de Sant Fruitós, i molt especialment aquells que es troben en zones com Les Brucardes o Pineda  de Bages on les infraestructures de telecomunicacions són molt deficitàries. El nostre Grup Municipal ha estat treballant des de l’oposició per mirar de solucionar definitivament aquests problemes i ja el 13 de desembre de 2013 vàrem fer una presentació al NEXE d’una proposta d’estesa de fibra al nostre municipi per part d’una operadora local.

Per seguir treballant i fer possible aquesta implantació a tot el municipi, el 18 de febrer de 2014 vàrem presentar formalment a l’ajuntament una proposta per crear una comissió per a la implantació de la fibra òptica a tot el municipi.

Després de la darrera reunió d’aquesta comissió, l’operadora local va confirmar que començaria el desplegament cap al mes de juny de 2015 a La Rosaleda i tot seguit al nucli urbà, però que a la resta de barris (Torroella, Brucardes i Pineda) les infraestructures existents no permetien fer arribar la fibra sense fer inversions econòmiques molt elevades, que l’operadora no podia assumir.

Caldria doncs poder fer unes infraestructures o adaptar les que ja són de propietat municipal per tal de ser utilitzades per les diferents operadores de telecomunicacions. És per això que el nostre grup municipal va presentar una esmena al pressupost per incorporar una partida pressupostària per la fibra òptica, donat que l’equip de govern no havia fet cap previsió al respecte. L’esmena va ser acceptada per tots els grups municipals, amb la incorporació simbòlica d’un euro i el nostre grup municipal va acceptar votant a favor del pressupost amb la condició que s’admetessin unes al·legacions durant el termini d’exposició pública. Aquestes al·legacions, que ja han estat presentades pel nostre Grup Municipal, demanen que la partida creada simbòlicament amb un euro passi a tenir-ne 5.000 i sigui operativa una vegada el pressupost pel 2015 quedi aprovat definitivament i així poder començar a fer els estudis pertinents i no aturar el desplegament de la fibra a la totalitat del municipi.


Grup Municipal CiU

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

dijous, 29 gener de 2015

ACLARIMENTS SOBRE LA NOTA DE PREMSA ENVIADA PER L’EQUIP DE GOVERN ALS MITJANS D’INFORMACIÓ


NOTA DE PREMSA
Dimecres, 28 de Gener del 2015


Després de les informacions publicades en diferents mitjans d’informació, referents a l’avantprojecte d’urbanització del carrer Padró de Sant Fruitós de Bages, el Grup Municipal de CiU volem puntualitzar els següents aspectes, per tal que tots els veïns afectats tinguin una informació veraç:

  1. El nostre grup municipal va tenir coneixement d’aquest projecte una hora abans de la presentació que es va fer a tots els veïns del C/Padró el passat 25 de novembre de 2014 a la Sala de plens de l’Ajuntament, per tant no hem participat ni col·laborat en la seva redacció ni en les propostes perquè ningú ens havia informat.
  2. El nostre grup coincideix amb l’equip de govern en la necessitat de fer reformes estructurals al carrer, com pot ser el clavegueram i la mobilitat dels veïns, però no en el projecte aprovat, ja que no es defineix ni el pressupost ni la part de repercussió econòmica que pot tenir per als veïns. A més, la proposta se’ns va presentar com a definitiva i a punt per la seva aprovació.
  3. L’aprovació d’aquest avantprojecte es va fer efectiva, única i exclusivament per part dels membres que conformen l’equip de govern, en la Junta de Govern Local celebrada el dia 15 de desembre de 2014, en la que no hi té participació cap dels regidors que estem a l’oposició.
  4. Els veïns tampoc van donar el seu vist-i-plau en la citada reunió, tal i com s’afirma en la nota publicada. No hi va haver cap votació al respecte ni presa en coneixement dels desacords mostrats per alguns veïns.
  5. La presentació d’aquest projecte a tant sols 4 mesos vista de les eleccions, ens sembla més una acció de màrqueting electoral, amb els fotomuntatges corresponents, que no pas una proposta en ferm, ja que no hi ha res definit, ni pressupost del que podria costar, ni partida pressupostaria.
  
Grup Municipal CiU

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages